naša adresa

Redzone

Na Karlove 4824/33,
974 01 Banská Bystrica
Telefón: 0948 057 860
Otvorené PONDELOK – PIATOK  8:30 – 17:00

REDZONE je miestom spätného odberu pneumatík (ELTMA) a auto akumulátorov